top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dierbalans digitaal, mondeling of schriftelijk verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Lise Rodero hecht grote waarde aan uw privacy en tracht daarom de groots mogelijke zorgvuldigheid bij het behandelen van uw persoonsgegevens. Data wordt verwerkt in overeenstemming met de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u door het invullen van het contactformulier of een andere reden persoonsgegevens aan Lise Rodero verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Lise Rodero, Dierbalans. Tel. 06-20223107 - lise@dierbalans.nl - KvK nr: 85888133 - www.dierbalans.nl

2. Welke gegevens verwerkt Lise Rodero en voor welk doel ?

2.1. Om u goed van dienst te kunnen zijn en in het kader van patiëntenadministratie worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens, eventueel postadres
-Telefoonnummer, e-mailadres, Bankrekeningnummer
-Diergegevens

2.2. Lise Rodero verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturering, opvolging van patiëntengegevens.
- Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de afspraak, de behandeling of nazorg, of voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie.
- Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om eventuele betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3. Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van het laatste contactmoment gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Lise Rodero.


Communicatie per e-mail en telefoon: Lise Rodero gebruikt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om met u te communiceren over de verschillende diensten die wij aanbieden, uitsluitend met uw voorafgaande toestemming. Lise Rodero stuurt u na elk consult een e-mail met een verslag van het laatste consult, dat u kunt delen met uw dierenarts.

3. Bewaartermijnen

Lise Rodero verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal drie jaar na afloop van het laatste contactmoment. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Lise Rodero passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via lise@dierbalans.nl kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Lise Rodero zal uw verzoek verwerken en u binnen een maand na ontvangst op de hoogte brengen.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met lise@dierbalans.nl.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Lise Rodero je persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan lise@dierbalans.nl.

6. Google Analytics

Er zijn technische maatregelen getroffen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De site is beveiligd (zie slotje links bovenaan domeinnaam) en uw persoonsgegevens via het contact formulier worden versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding.

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google Analytics is op deze website volledig privacy-vriendelijk ingesteld volgens de wet AVG. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en de optie "gegevens delen" is uitgeschakeld. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

bottom of page